ROLBA MASKO ZOLL

Uppbyggt på en Rolba Medium Kombi med Masko Zoll-teknologi

Produkten baseras på en välbeprövad teknik. Fordonet kan användas både som slamavvattnare och MediumKombi. Vid användning som MediumKombi för konventionell sugning rymmer de två slamfacken 12 000 liter.

Vinster med att avvattna slammet i trekammarbrunn

Vid traditionell tömning följer de organismer som står för den biologiska aktiviteten med slammet till deponeringsstället och aktiviteten stannar av i trekammarbrunnen. När du kör med MazkoZoll-teknologin så går de levande organismerna åter ned i trekammarbrunnen via rejektvattnet.

Men det är inte bara vinster för ägaren till brunnen. Att frakta vatten är dyrt men även vattnet har idag blivit en kostnad för många. Avvattning direkt vid trekammarbrunnen och återfyllning med brunnens eget vatten spar både vikt, volym och ger många miljöfördelar. Ett normalt slamaggregat har en kapacitet på 4–5 trekammarbrunnar per deponeringstillfälle. Med Rolba Masko Zoll avvattnare ökar kapaciteten till ca 35 brunnar innan deponering uppstår. Alltså kan transportkostnaderna reduceras kraftigt jämfört med konventionell slamsugning.

Beskrivning utav avvattningsprincipen

Brunnen töms på samma vis som vid en vanlig slamtömning, slammet hamnar då i det främre slamfacket (avvattningsfacket). Samtidigt som man suger doseras det vatten blandat med polymer. Detta får slammet att flocka ihop sig till en fastare form i avvattningsfacket.

Från avvattningsfacket pumpas slammet vidare till MaskoZoll-aggregatet där slammet sedan skiljs från vattnet. Slammet når 15–20% torrhalt genom denna process och går från aggregatet över till bilens transportfack (bakre slamfacket).

Rejektvattnet går tillbaka ned i brunnen. Detta ger en kapacitet på att tömma ca 35 brunnar innan deponering. Tidsåtgång per brunn varierar beroende på mängden slam i brunnen.

Kontakta oss gärna så berättar vi om ytterligare vinster för både dig, kunden och miljön!

Utrustningsalternativ

  Tank:
– Tank i rostfritt stål.
– Volym: 13 500 liter i tre fack, 7 000 liter bakre slamfack, 5 000 liter främre slamfack och 1500 liter vattenfack.
– Tipp samt öppningsbar baklucka.

Vakuumpump:
– Hydrauliskt driven typ Lobpump.
– Kapacitet 22 000 l/min.
– Avskiljare konstruerad för att uppnå optimal effekt samt förhindra översugning.
– Systemet anpassat för att minimera vakuumförluster.

Högtrycksspolning:
– Typ: Pratissoli kolvpump, hydrauliskt driven.
Monterad i rostfritt skåp.
Kapacitet: 122 l/min, 150 bar med ½” slang 60 m placerad i maskinskåp.

Sugslangvinda:
– Svängbar sugslangvinda med förvaring upp till 70 m 3” sugslang på baklucka.

Övrig standardutrustning:
– Åkerströms radio.
– Lång slanglåda på vänster sida ovanpå förvaringsskåp tillverkade i rostfri plåt med gummitätande och låsbara luckor.

Tillval:
– VacGuard för en bättre arbetsmiljö och bränslebesparing.
– Justerbart spoltryck på radion.