Personuppgifter

Vi på Rolba Svenska AB hanterar vissa personuppgifter om våra kunder och besökare på vår hemsida. Denna data samlas in och sparas om dig för att tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse samt erbjuda dig tjänster och produkter som passar dina behov.

Uppgifter vi samlar in

Kontaktuppgifter

När du blir kund hos oss så samlar vi in dina kontaktuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer, adress.

Övrig information du anger vid ny kund

I de fall du lämnar ytterligare information när du blir kund hos oss så samlar vi även in denna information.

Information om produkter och tjänster

Vi sparar också information om de produkter/tjänster du köpt och använt.

Kommunikation

Om du kontaktar oss via mail, formulär, telefon eller i övriga supportärenden samlar vi in den information du uppger till oss för att kunna erbjuda dig god service, hantera ditt ärende och ge dig hjälp. Denna information samlas även in för att kunna fullgöra våra avtal med dig.

På detta sätt samlar vi in personuppgifter:

-När du blir kund hos oss
-När du kontaktar oss via formulär, telefon, chatt-konversationer, e-post
-När du besöker vår hemsida och loggar in i våra system
-När du besöker vår hemsida, via cookies som samlar in information på och från din webbläsare

Beroende på vilken av våra tjänster eller hemsidor du använder så samlar vi in olika typer av information.

Detta använder vi personuppgifter till:

-För att fullgöra avtal med dig såsom genomförda beställningar eller beställda tjänster
(Rättslig grund: Fullgörande av avtal)

-För att ge dig support och service. Behandlingen ligger då i både vårt och ditt intresse. Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakter för att ge dig bättre hjälp.
(Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal)

-För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig
(Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke)

Hur lång tid sparar vi personuppgifter:

Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden som leverantör, och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dessa myndigheter/företag lämnar vi ut personuppgifter till

Google

Data via tredjepartscookie för reklam/marknadsföring och webbanalyser för att förbättra tjänster. Även viss personuppgiftsdata som används för reklam/marknadsföring.

Skydd av personuppgifter

Vi använder oss av moderna och sofistikerade säkerhetslösningar för att samla in, behandla, lagra och kommunicera personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Vi uppdaterar vår webbsida och våra rutiner med jämna mellanrum för att säkerställa integritet, tillgänglighet och sekretess.

Dina rättigheter

Du som individ bestämmer själv över dina egna personuppgifter. Du avgör själv vilka uppgifter du vill lämna. Du har även rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Vid eventuella klagomål på vår behandling av personuppgifter har du som individ även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vissa personuppgifter behöver vi för att kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig. Om du vill återkalla samtycke och begär ändring/radering av dessa uppgifter kan det därför innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra produkter/tjänster till dig.

Cookies

Vi på www.rolba.se använder oss av cookies. Detta är något som är ytterst vanligt på webbsidor. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker våra webbsidor.

Denna textfil används för att spara information om dina inställningar, ge dig tillgång till olika funktioner samt för att ge dig en skräddarsydd upplevelse.

Det finns två typer av cookies. Den ena sparar en liten textfil under en längre tid och används för att spara vissa inställningar över flera återkommande besök på webbsidan. Denna textfil har ett utgångsdatum som gör att cookien raderas när utgångsdatumet gått ut och du besöker webbsidan igen. Den andra cookien kallas sessionscookie och sparas på din enhet temporärt under tiden du är inne på webbsidan. Den används bland annat för att hålla koll på vilket språk du har valt eller liknande. Sessionscookies försvinner när du stänger ner din webbläsare.

Hur vi använder cookies

Vi använder både sessionscookies och övriga cookies.

Vi använder cookies bland annat för att spara information om inloggningar och formulär för att förbättra din användarupplevelse.

Vissa gånger använder vi även cookies från tredje parter. Detta görs för att samla in statistik relaterad till webbsidan, registrera trafik och för att vidareutveckla vår webbsida. De kan också användas för att ge dig relevant information på vår egen och andras webbsidor.

Vi använder även cookies från Google i marknadsföringssyfte. Vi använder Display Advertising i Google Analytics för demografik- och intresserapporter. Detta ger oss en förbättrad insikt om våra besökare för att kunna ge dem en bättre upplevelse.

Stänga av cookies

Du har själv möjlighet att avaktivera lagringen av cookies i din webbläsare och på så sätt säga nej till cookies. Du kan även radera tidigare sparade cookies. Du avaktiverar cookies genom att anpassa din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur detta görs varierar något mellan olika webbläsare och versioner av webbläsare men finns beskrivet om du söker i din specifika webbläsares hjälpsida.

Om du stänger av cookies kan vissa delar av vår webbsida sluta att fungera.

Du har själv möjlighet att inaktivera Display Advertising i Google Analytics och justera annonserna i Google Display Network via annonsinställningarna. Dessa hittar du här:

http://www.google.com/settings/ads

Du kan även läsa mer om de olika typer av information som kan inaktiveras i Google Analytics på internet.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Tillåtelse att använda cookies

I de fall då inställningarna i den webbläsare du använder när du besöker vår webbsida är inställd på ett sådant sätt att de tillåter cookies så tolkar vi detta som att du accepterar cookies på vår webbsida.

Förändringar i denna policy

Innehållet i denna policy kan komma att förändras med tiden.

Kontakta oss angående denna policy

Har du frågor eller synpunkter angående denna policy kan du vända dig till oss via e-post på info@rolba.se eller telefon på 0291-47 10 50.