En kompromisslös recycler

Nyhet: ReComb

Vår recycler ReComb är resultatet av en omsorgsfull utvecklingsprocess där varje detalj har genomgått noggranna analyser och tester för att säkerställa en kompromisslös produkt av högsta kvalitet. Med ReComb från Rolba får du användarvänlighet, säkerhet och effektivitet i en och samma produkt.

Enkel att använda

Genom att integrera optimerade funktioner och säkerhetsåtgärder har vi skapat en recycler som inte bara är enkel att använda, utan också ger maximal driftsäkerhet. En knapptryckning räcker för att aktivera recycling och när alla kriterier är uppfyllda startas processen automatiskt. Varje komponent är noggrant utvald och konstruerad för att möta de krav och utmaningar som du kan ställas inför i ditt dagliga arbete.

Driftsäker
konstruktion

Vi förstår vikten av att kunna arbeta effektivt och lönsamt. Därför har vi designat ReComb så att du ska få en smidig och effektiv arbetsprocess. Genom att minska onödiga stillestånd och optimera prestanda får du som användare ut ännu mer av vår produkt och kan därigenom öka lönsamheten.
Med en filtreringsgrad på 0,1 mm är systemet skonsamt mot ledningar, spoldysor och ledningar i systemet. Det ökar systemets livslängd och minskar behovet av kostsamma reparationer och underhåll.

Specifikationer

Vacuumpump
Jurop PVT 400. 38 000 l/min fri luft.
Filtration spolvatten
1 μm 650 l/min.
Spolpump
Pratissoli MK2 65R. 150 bar, 410 l/min.
Tank volym
11 m³ slam, 3 m³ gråvatten, 1 m³ färskvatten.
Dräneringspump
1 350 l/min.
Kran
Med 15 m 5” sugslang.
Sugslangvinda
Med 30 m 3” sugslang.
Spolslangar
Slangvinda med 80 m ½”.
Slangvinda med 180 m 1” och hydraulisk slangspridare.
Fjärrstyrning
En knappsändare med alla funktioner förutom kranen samt en Joysticksändare med display som visar motorvarvtal, vattennivå, spoltryck och slangländsmätning för 1″ slang.

Svensk kvalitet,
tillverkad i Hedesunda

För oss är Hedesunda hjärtat i Sverige. Här producerar vi våra produkter av kompromisslös kvalitet med stolthet och engagemang. Allt för ett långt och tryggt ägande.

Boka ett möte
med våra experter