Om företaget

ROLBA SVENSKA AB

Ett kraftfullt alternativ

Företaget grundades 1962 av schweizaren Rolph Bauman för att marknadsföra isbanemaskiner. Den första slamsugaren utvecklades och levererades redan 1968 och vi har i dag över 50 års erfarenhet i branschen.

1993 renodlades verksamheten och Rolba tog steget till att bli en branschledande påbyggare av genomtänkta, högkvalitativa utrustningar för våtsugning, konventionell eller ADR, ofta i kombination med  högtrycksspolning, våtsugning med avvattnings-teknik.

Rolba är sedan december 2020 en del av Disab Vacuum Technology.

Huvudkontoret i Hedesunda

Hela verksamheten är belägen nästan mitt i Sverige. I Hedesunda strax söder om Gävle invid nedre Dalälven. Klimatet här samt erfarenheter från viss export har bidragit till driftsäkra produkter som klarar kraftigt skiftande klimatförhållanden. Vi arbetar ständigt, i samråd med brukarna, med vidareutveckling och modern teknik för att effektivisera våra kunders vardag.

Våra produkter är anpassade till kundernas önskemål och vi monterar på de flesta förekommande typer av chassier.